ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2533


รูปภาพของ poonsak

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2533
โดยนางสาววิสุศิริ ภัทรนาวิก โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/exam/english/2533/new1con10/index.html

Customer : What pretty shoes ! I’d like to try them on. ___1___ ?

        Salesman : ( a little impatiently ) What you said your foot measured, 6.5 .

        Customer : ( trying on the shoes ) ___2___ ! Are you sure they’re 6.5 ? They’re particularly tight at the toes.

        Salesman : As I told you, Madam, you maybe able to wear 6.5 in some shoes, but ___3___ 7.5.

        Customer : My feet look too long in 7.5 . ___4___ in 6.5 ?

        Salesman : ___5___ . The ones you’ve tried on are the only ones we have in stock.

                                It’ll be another week before the larger shoes arrive.

 

                            1.  Customer : What pretty shoes ! I’d like to try them on. ___1___ ?


                                 1. How long are this
                                 2. Did you say the size
                                 3. What size are they
                                 4. Did my foot measure 6.5

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน


ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล