ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2529


รูปภาพของ poonsak

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2529


โดย นางสาวพรรณิภา เติมโรจนสิน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/exam/english/2529/index.html

66. One of the greatest disasters ever to occur to the space programme is the explosion of the shuttle Challenger, killing six astronauts and teacher Christa McAuliffe.

 1. The explosion of the shuttle Challenger is the greatest disaster of the space programme because six astronauts and teacher were killed.
 2. The explosion of the shuttle Challenger in which six astronauts and one teacher were killed is a great disaster of the space programme.
 3. There were seven people : six astronauts and one teacher, having been killed in the explosion of the shuttle Challenger.
 4. A disaster like the explosion of shuttle Challenger occurred to the space programme.

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร