แบบฝึกทักษะฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นม.3


รูปภาพของ poonsak

แบบฝึกทักษะฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นม.3


โดย ครูสุปราณี ดำสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร 

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 7 ตุลาคม 2545 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/supranee_d/l_s2.pdf

 

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล