เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเพลง


รูปภาพของ poonsak

เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเพลง

 
โดย นางสาววราพร สัจจะหฤทัย
และนางสาวสินีรัตน์ สิริอิทธิวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 30 มกราคม 2547 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no12/gotoweb.html

             ยินดีต้อนรับเข้าสู่แหล่งบันเทิงที่มีสาระความรู้และความสนุกสนานมอบให้แก่ทุกๆ ท่าน โดยใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้

             ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่มากก็น้อย

ประกอบด้วย

1. เนื้อเพลงภาษาอังกฤษ

2. คำแปลเป็นภาษาไทย

3. คำศัพท์ที่สำคัญเหมาะแก่การเรียนรู้ในเพลงนั้น

    3.1 แปลอังกฤษ เป็น อังกฤษ

    3.2 แปลอังกฤษ เป็น ไทย

4. สำนวนที่เป็นที่นิยม

ขอขอบคุณ

อาจารย์ สุภาณี   อินทรอักษร   อาจารย์ พูนศักดิ์   สักกทัตติยกุล

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร