เครื่องดนตรี


รูปภาพของ poonsak

เครื่องดนตรี


โดย นางสาวตรีทิพย์ โรจน์ประเสริฐกุล และะนางสาวธนัชพร ดำรงวิเศษพาณิชย์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 14 กันยายน พ.ศ. 2549 ที่ 
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-4/no03-04/music/index.htm

เครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ     

          เครื่องดนตรี คือ อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมา หรือปรับจากอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้งานสำหรับการผลิตเสียงดนตรี หรือสร้างเสียงสำหรับใช้ประกอบในการร้องรำทำเพลง โดยหลักการแล้ว อุปกรณ์ใดก็ตามที่สามารถนำมาใช้ผลิตเสียงดนตรี ย่อมเรียกว่า เครื่องดนตรี ได้ทั้งสิ้น ผู้ที่ใช้เครื่องดนตรีนั้น เราเรียกว่า นักดนตรี

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร