กล้องถ่ายรูป


รูปภาพของ poonsak

กล้องถ่ายรูป


โดย นางสาวยุพเรศ วงศ์โชควัฒนา และนางสาวกิติยา แซ่กัง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 13 กันยายน พ.ศ. 2549 ที่ 
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-1/no01-02/photo/index.html

สวัสดีค่ะ

              สาเหตุที่ทำให้พวกเราตัดสินใจทำเรื่องการถ่ายภาพ  ก็คือ เห็นว่าคุณพ่อเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมาก มันก็เลยซึมซับเข้ามาทางสายเลือด (มั้ง) และเราเห็นว่า การถ่ายรูป เป็นการเก็บภาพความทรงจำที่ดี แต่ถ้าเราสามารถเก็บมันไว้อย่างสวยงาม กว่าที่มันเป็นจริงๆก็คงจะดี เราก็เลยต้องศึกษา เทคนิค วิธีการถ่ายภาพ เพื่อมาทำให้ความทรงจำของเราสวยงามยิ่งขึ้น

             และต้องขอขอบคุณคุณครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ที่กรุณาช่วยสอนและแนะนำการทำเว็บไซด์ เพื่อเอาไว้เป็นแหล่งเรียนรู้
สำหรับผู้ที่สนใจต่อไป

 

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร