ช่วยลบขยะข้อมูลที่สร้างกันเล่นๆ


รูปภาพของ webmaster

ช่วยลบขยะข้อมูลที่สร้างกันเล่นๆ

     เนื่องจากขณะนี้ได้ตรวจสอบ แล้วพบว่าครูและนักเรียนหลายคน ได้เข้ามาเขียน Blog ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ใน 2 ลักษณะดังนี้

1. สร้าง Blog เล่นๆ คือทดลองสร้าง เสร็จแล้วลืมลบ หรือ หาไม่เจอว่าอยู่ที่ไหน เมื่อคนเข้าไปอ่าน ก็จะเห็นว่าเป็นขยะไม่น่าสนใจ
    ผลเสียที่ตามมาก็คือ เว็บโรงเรียนกลายเป็นเว็บที่มีข้อมูลน่าสนใจแต่หัวข้อ ข้างในไม่มีอะไรเลย ต่อไปก็ไม่มีใครสนใจCry

2. สร้าง Blog ซ้ำ ในเหนือหาเดิม เพราะจำไม่ได้ว่าสร้างไว้ที่ไหน หรือซ้ำเพราะยืนยัน 2 ครั้ง
    ผลเสียคือ สถิติการเข้างานไม่ถูกต้อง เปลืองพื้นที่โดยใช่เหตุ

    ขอความกรุณา ช่วยกันลบทิ้งด้วยครับถ้าเป็น Blog ที่ไม่มีประโยชน์ ถ้าซำก็ลบเสียหนึ่งอัน

    ดูได้อย่างไร ง่ายมากครับ เพียงแค่เข้าสู่ระบบ แล้วไปที่เมนูด้านซ้ายมือ ที่ชื่อ สิ่งที่ฉันสร้าง ก็จะตรวจสอบงานที่เราไปสร้างไว้ครับ

     ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันสร้างบ้านของเราให้น่าอยู่และมีคุณค่าครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
7 สิงหาคม 2552


รูปภาพของ sss28355

เย่ๆ ช่วยกันค๊ะ ^^