ไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรต่างๆ


รูปภาพของ poonsak

ไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรต่างๆ

โดนนางสาวเมธิรา ถาวรสุขศิริ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 12 กันยายน 2545 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no25/gotoweb.html

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรต่างๆแต่ละชนิดนั้น ถ้าเอ่ยชื่อแล้วคุณอาจะแปลกใจไม่เคยได้ยิน หรือบางชนิดก็เป็นที่คุ้นหูแต่ก็ไม่เคยที่จะเห็นหรือสัมผัส ผู้จัดทำหวังว่าจะสามารถให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมไม่มากก็น้อย ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณ.ที่นี้ด้วย

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร