มหันตภัย...ยาบ้า


รูปภาพของ poonsak

มหันตภัย...ยาบ้า

medical_2.jpg


โดย นางสาวธนาภรณ์ เอี่ยมโสภณกูล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 7 ตุลาคม 2545 ที่ 
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no13/index.html

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ANTI-DRUG

                   เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  ข่าวสารข้อมูลการจับกุมผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ค้า หรือผู้เสพปรากฏให้เห็นผ่านสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง  กลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีความแพร่ระบาดของยาบ้ามากที่สุดซึ่งทุกฝ่ายกำลังรณรงค์และร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างจริงจัง  เพื่อความมั่นคงและเพื่ออนาคตของประเทศชาติ

                   เว็บANTI-DRUGนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนโดยทั่วไป เฉพาะเยาวชนของชาติ  และกลุ่มเสี่ยงในการใช้ยาเสพติดได้รับทราบและตระหนักถึงผลของสารเสพติดที่มต่อสมอง  เพื่อร่วมกันรณรงค์ ไม่ลองและเลิกการใช้ยาเสพติดเพื่อให้เยาวชนของชาติเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็น ทรัพยากรที่สำคัญในการทำคุณในประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองในอนาคตสืบไป

ธนาภรณ์  เอี่ยมโสภณกูล
ผู้จัดทำ

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร