โรค Stroke (หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก)สาเหตุของการเกิดโรค
สาเหตุ อาจแบ่งเป็น 3 ประการใหญ่ๆ คือ
     1. หลอดเลือดสมองตีบตัน ( Thrombosis stroke ) จากภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและตีบ
     2. ภาวะลิ่มเลือดหลุดลอยไปอุดตันหลอดเลือดสมอง (Embolus stroke )
     3. หลอดเลือดสมองแตกหรือการตกเลือดในสมอง (Hemorrhage stroke)

ที่มา http://gotoknow.org/blog/spirit2/168743?page=1

 

1. หลอดเลือดสมองตีบ (thrombosis stroke)
     เกิดจากภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและตีบ ซึ่งจะค่อยๆ เกิดขึ้นทีละน้อย ในที่สุดจะมีลิ่มเลือดเกิดขึ้นไปอุดตันหลอดเลือด ทำให้เซลล์สมองตายเพราะขาดเลือด มักพบในผู้ที่เป็นโรคความดันเลือดสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และผู้ที่สูบบุหรี่จัด
     นอกจากนี้ ก็ยังอาจจะพบในผู้ที่มีรูปร่างอ้วน  ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัด ผู้ที่มีญาติพี่น้องเป็นโรคนี้ ผู้หญิงที่กินยาเม็ดคุมกำเนิด (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   ถ้าสูบบุหรี่ร่วมด้วย) และผู้ที่มีอายุมาก (มากกว่า ๕๕ ปี ในผู้ชาย และ ๖๕ ปีในผู้หญิง) โรคหลอดเลือดสมองตีบ  เป็นสาเหตุของโรคลมอัมพาตที่พบได้บ่อยกว่าสาเหตุอื่นๆ

2. ภาวะลิ่มเลือดหลุดลอยไปอุดตันหลอดเลือดสมอง (embolus stroke)
     มักเกิดจากมีลิ่มเลือดที่อยู่นอกสมอง หลุดลอยตามกระแสเลือดขึ้นไปอุดตันหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง ทำให้เซลล์สมองตายเพราะขาดเลือด ที่พบบ่อยคือ ลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นที่หัวใจ ในผู้ ที่เป็นโรคหัวใจ (เช่น หัวใจเต้นแผ่วระรัวผิดจังหวะ (atrial  fibrillation) โรคลิ้นหัวใจรั่ว โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นต้น)

3. หลอดเลือดสมองแตก (hemorrhage stroke)
     พบได้ประมาณร้อยละ ๒๐ ของโรคหลอดเลือดสมอง  ถือว่าเป็นภาวะที่มีอันตรายร้ายแรง อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลารวดเร็วได้ มีอัตราตายโดยเฉลี่ยร้อยละ ๔๐-๕๐ ถ้าพบในผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสาเหตุจากโรคความดันเลือดสูง ที่เป็นรุนแรงเนื่องจากขาดการรักษาอย่างจริงจัง หรือเป็นโดยไม่รู้ตัวเนื่องจากไม่มีอาการผิดปกติ (เปรียบเหมือนภัยมืดที่ซ่อนอยู่ในร่างกาย)  แต่ถ้าพบในวัยหนุ่มสาวหรือวัยกลางคน ก็อาจมีสาเหตุจากการมีหลอดเลือดแดงที่ผิดปกติในสมอง  ซึ่งมักเป็นมาแต่กำเนิด และมาแตกเอาตอนโตขึ้น ทำให้มีเลือดออกในสมอง บางรายอาจเกิดจากภาวะการแข็งตัวของเลือดบกพร่อง เช่น เป็นโรคตับแข็ง (ซึ่งไม่สามารถสร้างสารกระตุ้นการแข็งตัวของเลือด) เป็นโรคเลือดบางชนิดที่ทำให้เลือดออกง่าย กินยาแอสไพรินเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดหัวใจและสมอง แต่มีผลข้างเคียงคือ ทำให้มีเลือดออกในสมองได้ บางรายอาจเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัด หรือเนื้องอกในสมองที่มีเลือดออก


รูปภาพของ kalayarat

ขอบคุณค่ะ ตรวจแล้ว

.กัลยารัตน์   เมธีวีรวงศ์อ้าว...แกอะระวังเป็นโรคนี้นะ 555Coolเราควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง กินอาหารที่มีประโยชน์ จะได้ไม่เสี่ยงต่อโรคที่อันตรายแบบนี้Cry

 เนย

อ่านไว้มากๆนะ

เเกเป็นบ่อย +555โรคนี่น่ากลัวจังเลย เสียวกลัวตอนแก่จะเป็นจังเลย  ให้ตายเถอะ