บุคคลสำคัญของโลก


รูปภาพของ poonsak

บุคคลสำคัญของโลก

index1.gif
โดยนางสาวคุณภัทร สิทธิเชนทร์ และนางสาวพรเพ็ญ ศรีบุญธิชัย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-6/no03-07/person/index.html

สวัสดีค่ะ...ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์บุคคลสำคัญของโลก

โดยเนื้อหาของเว็บไซต์นี้จะกล่าวถึงบุคคลต่างๆ ที่โลกให้การยอมรับและยกย่องให้บุคคลเหล่านี้ถือเป็นบุคคลที่สำคัญที่ควรค่าแก่การจดจำ โดยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาค้นคว้าและผู้ที่สนใจ โดยเนื้อหาแบ่งเป็นหมวดหมู่อันได้แก่ ...

  • scientist ของโลก
  • political ของโลก
  • philosopher ของโลก
  • artist ของโลก

รายละเอียดของเนื้อหาจะกล่าวถึง ชื่อของบุคคล เชื้อชาติ ช่วงชีวิต และผลงานที่สำคัญ

อ้างอิงจาก หนังสือความรู้รอบโลก


ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร