บ้านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์


รูปภาพของ poonsak

บ้านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์


โดยนางสาวพัชรี ตรีบวรกุศล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 ที่ 
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-6/no27/index.html

บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์

        บ้านซอยสวนพลู เป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นบ้านอดีตนายกรัฐมนตรีบุคคลสำคัญคนหนึ่งของเมืองไทย ท่านได้ใช้บ้านนี้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และรับรองแขกบ้านแขกเมืองจนถึงกับระดับผู้นำประเทศ มาจนถึงท่านถึงแก่อสัญกรรมในปี พ.ศ.2538 ซึ่งเป็นสถานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ในบริเวณบ้านประกอบด้วยเรือนไทย และศาลาไทย ในเนื้อที่ดินประมาณ 5 ไร่ ในบรรยากาศที่ร่มรื่น ด้วยบริเวณสวนไม้ดัด และสวนหลังบ้าน นับว่าเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากท่ามกลางตึกรามบ้านช่องกลางกรุง

        บ้าน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ประกอบด้วยเรือนไทยและศาลาไทยในเนื้อที่ดินประมาณ 5 ไร่ เมื่อเราก้าวพ้นประตูบ้านซึ่งทำด้วยไม้สีดำอมน้ำตาล จะแลเห็นศาลาไทยหลังใหญ่หน้าบ้าน  และในบริเวณใต้ถุนของอาคารศาลาไทย ก็มีกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งทำงานให้กับ มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จำหน่ายบัตร และหนังสือซึ่งเป็นผลงานของม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เพื่อนำรายได้ จากการจำหน่ายบัตร อาหาร เครื่องดื่ม หนังสือ และการใช้สถานที่ เข้าสมทบทุนมูลนิธิของท่าน

 

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร