ในหลวงของเรา


รูปภาพของ poonsak

ในหลวงของเรา

 


โดย นางสาววิไลวรรณ ตันติการุณย์
และนางสาวอุไรวรรณ ฤกษ์ยาม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ที่ 
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-1/no36-41/king/index.html

ในหลวง...ในใจไทยทั่วหล้า...  
 
 ....ฟ้าวันนี้ สีทอง ช่างผ่องใส
ดวงหทัย พระองค์ท่าน เฝ้ามองหา
สุขหรือทุกข์ ท่านมอง ในสายตา
เป็นน้ำเย็น ชโลมหล้า ทั่วผองไทย.... ....ในวันนี้ ปวงราษฎร์ สำนึกค่า
พระคุณท่าน เลิดฟ้า ช่างยิ่งใหญ่
ท่านเป็นพ่อ ยอมลำบาก เพื่อชาวไทย
ขอเพียงให้ ลูกนั้น สามัคคี....
....ยามประเทศ หม่นหมอง ต้องแตกแยก
เหมือนใจแทบ ละลายสิ้น สุดจะหนี
มีเพียงพ่อ เท่านั้น ผันชีวี
เพื่อลูกนี้ ชาวไทย ให้ปองดอง....
....ณ วันนี้ ดวงใจ ไทยทั่วหล้า
เปล่งวาจา "เป็นคนดี" เพื่อสนอง
แทบพระบาท ยกเหนือเกล้า ดังแซ่ซ้อง
ถวายน้อม แด่พ่อ ของแผ่นดิน....
......ศิลป์สรา......(สองก้ามแปดขา)........
 
  โดยคุณ: สองก้ามแปดขา 

 ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร