ทะเลไทย


รูปภาพของ poonsak

ทะเลไทย

โดย นางสาวมณธิชา รัตนพงศ์ภักดี
และนางสาววิธาร ชนะเจริญชัยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ที่ 
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-3/no06-34/talaythai/index.html

               เนื้อหาภายในเว็บนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเทศไทย ในเรื่องท้องทะเล ซึ่งในประเทศไทยนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลมากมาย อาทิเช่น  เกาะสมุย  เกาะภูเก็ต  เกาะพีพี   เกาะสิมิลัน   เกาะเสม็ด  เกาะช้าง  พัทยา เป็นต้น สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่กล่าวมานี้ล้วนมีความสวยงานและทัศนีนภาพที่สวยงามต่างกันออกไป อีกทั้งยังมีเนื้อหาในเชิงการท่องเที่ยว  ทางคณะผู้จัดทำจึงได้รวบรวมเนื้อหานี้ เพื่อจัดทำเป็นเวบนี้ ซึ่งเนื้อหานี้เหมาะกับบุคคลในวัยตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป  ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวบนี้จะสร้างความเพลิดเพลินใจให้กับผู้ที่สนใจ และจะเป็นการช่วยในการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยด้วย  หากข้อมูลเนื้อหาในเวบนี้มีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย  สุดท้ายนี้ทางคณะผู้จัดทำขอขอบคุณข้อมูลจากเวบต่างๆที่เราได้รวบรวมมา และที่สำคัญ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พูนศักดิ์ ที่เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำเวบนี้เป็นอย่างสูง    

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร