ตำนานเทพนิยายกรีก


รูปภาพของ poonsak

ตำนานเทพนิยายกรีก
 
โดยเด็กหญิงวิชุตา ธรรมยุทธสกุล และเด็กหญิงสโรชา ขวัญพรหม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ 
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m3-1/no16-28/index.html

เทพนิยายโรมันและที่มาของมนุษย์

               ในอดีตกาลอันไกลโพ้น ก่อนที่มนุษย์ เราจะมีความคิดอ่านลึกซึ้ง ในด้านปรัชญาและ ความดีความชั่วต่างๆ จนก่อตั้งเป็นลัทธิ และศาสนานั้น มนุษย์แทบทุกเชื้อชาติจะมีสมมติเทพของตนไว้กราบไหว้บูชาเพื่อขอให้เทพเจ้าคุ้มครอง ให้พ้นจาก ภัยพิบัติ รวมทั้งอำนวยพรให้ตนมีความสุขและ อำนาจวาสนานานาประการ

                อย่างเช่น ในดินแดนชมพูทวีปก็จะมีเทพผู้ยิ่งใหญ่ 3 องค์ หรือที่เรียกว่าตรีมูรติ ได้แก่ พระพรหม พระอิศวร และ พระนารายณ์ หรืออาณาจักรจีนก็จะมี เง็กเซียนฮ่องเต้ เป็นจอมเทพผู้ยิ่งใหญ่เหนือเทวดาและเซียนทั้งปวง

                แต่ในวันนี้ ขอนำเอาเรื่องของสมมติเทพผู้ทรงอำนาจ ที่โลกตะวันตกยุคก่อนให้ความคารวะบูชา ก่อนที่จะแปรเปลี่ยนมานับถือ ศาสนาคริสต์ ทั้งนี้ เพราะทุกวันนี้ก็ยังมีการนำเรื่องราวที่เทพเหล่านี้เกี่ยวข้องมาเล่าสู่กันฟังเสมอ เช่น สงครามกรุงทรอย อเล็กซานเดอร์ เพื่อว่า ผู้อ่านได้พบชื่อเทพเหล่านี้ ก็จะได้มีความเข้าใจขึ้น

                 ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโฮมเพจของเราจะเป็นประโยขน์แก่ท่านทั้งหลายที่เข้ามาเยี่ยมชม หากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร