เชียงใหม่


รูปภาพของ poonsak

เชียงใหม่


โดยนางสาวอุษณีย์ สาททอง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ที่ 
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-3/no37/chiangmai/index.html


             เว็บไซต์นี้ได้จัดทำเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งบอกถึงลักษณะต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่  เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ใหญ่รองจากกรุงเทพมหานครและมีความสำคัญในด้านธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จะสังเกตได้ว่าปีๆหนึ่งมีนักท่องเที่ยวมากมายมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี  และเป็นอากาศที่สบายไม่ร้อนอบอ้าว และเว็บไซต์นี้ยังบอกถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดเชียงใหม่ไว้อีกด้วย  ข้าพเจ้าได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและอยากจะศึกษาหาความรู้  มิได้จัดทำขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจแต่อย่างใด

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร