เจ้าชายทรงเสน่ห์


รูปภาพของ poonsak

เจ้าชายทรงเสน่ห์

โดยนางสาวนันทินี สุนทรพิมล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ที่ 
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-3/no03/bhutan/index.html

 

     Hello................welcome to Charmimg prince of Bhutan website. This website contents all information about Crown prince of Bhutan,Jigme Khesar Nymgal Wangchuck. If you interest in his story, let's join with me.

Special thanks

All information I collect it from a lot of websites for example www.pantip.com,RAonline, and also webboard,thank you so much

This website is suitable for all walk of life if you interest in this charming prince you can join with me.

Thank you very much

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร