ของดีของไทย


รูปภาพของ poonsak

ของดีของไทย

โดยนางสาวอุษา เอื้อจิตราเจริญ นางสาวณัฏฐา พลพละวัฒน์
นางสาวมยุรี สวนประเสริฐ และนางสาววรพร แสนจันดี โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ที่ 
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-1/no16-25-26-42/kong-dee-kong-thai/index.htm

           ผลงานเว็บชิ้นนี้ใช้เวลาในการทำพอสมควร เนื้อหาภายในเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาถึง ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถเข้ามาชมได้ทุกเพศ ทุกวัย

   เนื้อหาสาระได้ข้อมูลจาก

1.หนังสือ
2.หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์น้าชาติรู้ไปโม๊ด
3.www.google.co.th
4.www.prapaneethau.com
5.เว็บไซด์ต่างๆอีกมากมาย

                    ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆ หากมีข้อผิดพลาดขออภัยมา ณ ที่นี้

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร