Beyond The sea เรารักทะเลไทย


รูปภาพของ poonsak

Beyond The sea เรารักทะเลไทย

โดยนางสาวปิยะณัฐ อมรชีวานันท์ นางสาวปัจฉิมนุช สุกาญจนไพร
นางสาวสุภาภรณ์ เอกจินดากุล และนางสาวพนิดา อภิกาญจนานนท์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ  8 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ที่ 
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-6/no33-35-37-40/index.htm


โอ้....ทะเลแสนงาม....

ฟ้าสีครามสดใส....

มองเห็นเรือใบ....

แล่นอยู่ในทะเล....

สวัสดีค่ะ  ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Beyond The sea เว็บเพื่อคนรักทะเลไทย 

ทะเลไทยเป็นทะเลที่มีความงามระดับโลก
 

หาดทราย

ขาวละเอียด น้ำทะเลสีฟ้าสดใส  ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยว

โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศร้อน  แม้กระทั่งในช่วงที่อากาศหนาว ทะเลไทยก็ยังคงมีนักท่องเที่ยว

มาเยี่ยมชมความงามอยู่ไม่ขาดสาย

 

จะเห็นได้ว่าทะเลไทยเป็นทะเลที่มีความสวยงามจนทั่วโลกยอมรับ

ดังนั้นเราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์และดูแลทะเลของเราไว้ให้คงความงามแบบนี้ต่อ

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร