All About Goong


รูปภาพของ poonsak

All About Goong

kyungbok goong


โดยเด็กหญิงชรินรัตน์ ไทยประดิษฐ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550  ที่ 
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m3-1/no09-36/web/index.html

nok-wonsam hong-wonsam
Wonsam (ราชวงศ์โชซอน 1392 - 1910)

              "วอนซัม" เป็นชุดคลุมของสุภาพสตรีชั้นสูงและเชื้อพระวงศ์เพื่อสวมใส่ในพิธีการ โดยวอนซัมแต่ละสีนั้นจะเป็งตัวบ่งบอกฐานะและตำแหน่งของผู้ใส่ด้วย เช่น Hwang-wonsam ชุดวอนซัมสีทอง เป็นเครื่องแต่งกายเฉพาะสำหรับพระชนนี Hong-wonsam วอนซัมสีแดง สำหรับพระราชินี และ Nok-wonsam วอนซัมสีเขียว สำหรับเจ้าหญิง *นอกจากนี้ Nok-wonsam ยังสามารถใช้เป็นชุดเจ้าสาวได้อีกด้วย

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร