7 wonder world


รูปภาพของ poonsak

7 wonder world
 
โดยนางสาวยุภาภรณ์ สิงหา และนางสาววรัชญา หวังพิพัฒน์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549   ที่ 
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-2/no15-29/7things/index.html

                เทวรูปซีอุส เป็นอนุสาวรีย์ซึ่งแกะสลักด้วยงาช้างจำนวนมากมายนำมาประกอบกันเป็นรูป เทพเจ้าซีอุส หรือ "จูปิเตอร์" ในท่านั่งงามสง่าบนบัลลังก์สีทอง มีความสูงขององค์เทวรูป 58 ฟุต พระหัตถ์ซ้ายทรงคธา พระหัตถ์ขวารองรับ รูปปั้นแห่งชัยชนะ ( A SMALL FIGURE OF VICTORY) มีเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำล้วน นายช่างผู้แกะสลักและก่อสร้างคือ ฟีดีอัส สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ. 53 - ค.ศ. 111 เป็น เทวรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกรีกโบราณให้ความเคารพนับถือมากที่สุดประดิษฐานอยู่ในเมืองโอลิมเปียประเทศกรีซ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เก่าแก่นับเป็นต้นกำเนิดแห่งสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งหนึ่งและเป็นต้นกำเนิด แห่งปฏิมากรรมที่สำคัญ จนนำไปเป็นเบบอย่างในการสร้าง สนามกีฬาโอลิมปิกกับปราสาทพาซีออนและวัด ต่างๆ ในกรุงเอเธนส์ แต่ได้พังทลายลงเพราะเหตุแผ่นดินไหว ปัจจุบันจึงหาซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ ได้แล้ว นอกจากในภาพวาด และภาพในเหรียญโบราณรวมทั้งคำเล่าลือยกย่องถึงความศักดิ์สิทธิ์และวิจิตร พิสดารมาตราบเท่าทุกวันนี้


ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร