นิทานเฉพาะกิจ


รูปภาพของ poonsak

นิทานเฉพาะกิจ

คณะผู้จัดทำ
ด.ญ.สุชาดา ยังทรัพย์อนันต์ ม.3/1 เลขที่ 1
ด.ญ.ธันยาพร สระทองหน ม.3/1 เลขที่ 7
ด.ญ.กัญจน์วรรณ เที่ยวแสวง ม.3/1 เลขที่ 13
ด.ญ.จุฑานันท์ ฟักเขียว ม.3/1 เลขที่15
ด.ญ.รัศติญา มุ่งเอื้อมกลาง ม.3/1 เลขที่ 26

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m3-1/no01-07-13-15-26/index.html

          การที่เราทำเว็บหน้านี้ก็เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาอ่านนิทานที่ได้จัดหามาอาจทำให้ผู้สนใจเกิดจินตนาการ และสามารถนำไปเล่าเป็นนิทานก่อนนอนให้แก่บุตรหลาน หรือ ญาติพี่น้องฟังได้ และเพื่อสร้างสรรค์จินตนาการให้กับเด็กๆด้วย นิทานนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กๆมีพัฒนาการที่ดีทางด้านความคิด

อ่านข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่

จำนวนผู้เข้าใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร