เหตุการณ์สำคัญ

เหตุการณ์สำคัญสร้างเมื่อ
Welcome SMP Muhammadiyah 329/08/2012 - 13:41
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ20/08/2012 - 10:47
8 สิงหาคม 2555 วันก่อตั้งสมาคมอาเซียน20/08/2012 - 10:26
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย28/07/2012 - 12:11
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MoU) กับ 4 โรงเรียน28/07/2012 - 11:25
ร่วมแสดงผลงาน "มองการศึกษาอาเซียนแบบรู้เขารู้เรา" ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี19/07/2012 - 15:36
มูลนิธิ Fulbright ประเทศไทย จัดกิจกรรมที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย19/07/2012 - 15:35
การลงนามความร่วมมือ (MoU) ระหว่างโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กับ YEOSUGUBONG MIDDLE SCHOOL OF JEOLLANAM-DO, REPUBLIC OF KOREA19/07/2012 - 07:57
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ประจำปี 255519/07/2012 - 07:56
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แท็บเล็ตให้กับคณะครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย19/07/2012 - 07:56
อบรมเชิงปฏิบัติการ Social Network ให้กับผู้ปกครอง19/07/2012 - 07:40
นักเรียนม.3 เข้ารับรางวัล กิจกรรม IT Youth Challenge 201222/06/2012 - 10:10
พิธีไหว้ครู 255514/06/2012 - 14:34
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศมหาชาติ 255506/06/2012 - 14:16
มอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน06/06/2012 - 12:11
ร่วมจัดนิทรรศการและ Workshop ในงาน Media@Yong ณ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS28/05/2012 - 13:08
8th APEC Future Education Forum & APEC Future Education Festival 28/05/2012 - 11:13
ค่ายธรรมะธิดา นักเรียนชั้นม.6 ณ วัดสามง่าม ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง นนทบุรี 1111028/05/2012 - 11:13
ค่ายธรรมะธิดา นักเรียนชั้นม.5 ณ วัดสามง่าม ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110 28/05/2012 - 11:12
ค่ายธรรมะธิดา นักเรียนชั้นม.3 ณ วัดสามง่าม ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง นนทบุรี 1111028/05/2012 - 11:10
ค่ายธรรมะธิดา นักเรียนชั้นม.2 ณ วัดสามง่าม ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง นนทบุรี 1111028/05/2012 - 11:08
มอบตัวนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 255528/05/2012 - 11:08
แห่งแรกในประเทศไทย18/02/2012 - 11:52
มอบเกียรติบัตรโครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อ15/02/2012 - 16:03
มอบรางวัลการแข่งขันภาษาไทย ฝรั่งเศส และคณิตศาสตร์15/02/2012 - 15:57
พิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระสุริโยทัย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 3 กุมภาพันธ์ 255507/02/2012 - 07:33
มอบรางวัลให้นักเรียนที่ชนะการประกวดดนตรีไทย ศิลปะ และเทควันโด07/02/2012 - 07:33
กิจกรรมรักการอ่าน มอบรางวัลประจำปีการศึกษา 255402/02/2012 - 09:04
Australian National Chemistry Quiz26/01/2012 - 10:18
มอบรางวัลดนตรีไทย และรางวัล ST STARSEARCH 21/01/2012 - 08:37
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยที่ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี19/01/2012 - 09:16
รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับเหรียญทอง : การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม19/01/2012 - 09:03
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กที่อยู่ชุมชนรอบโรงเรียน18/01/2012 - 15:33
งานวันเด็กและงานวันครู18/01/2012 - 15:23
สุริโยทัยเกมส์13/01/2012 - 15:44
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอาทิตยา กิตติธนัตถ์ภูมิ 14/12/2011 - 12:58
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยแจกน้ำ EM ขยาย และ EM Ball24/11/2011 - 12:33
วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 89 ปี17/11/2011 - 08:37
จิตอาสาปั้น EM Ball และทำน้ำ EM ขยาย ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย27/10/2011 - 15:13
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร21/10/2011 - 21:58
MOU : SMP MUHAMMADIYAH 3, YOGYAKARTA, INDONESIA & SATRI SI SURIYOTHAI SCHOOL, BANGKOK, THAILAND04/10/2011 - 07:26
โบว์ลิ่งการกุศล 04 ก.ย. 255407/09/2011 - 14:51
กรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 06 ก.ย. 255407/09/2011 - 14:21
พิธีมอบทุนการศึกษา 30 ส.ค. 255401/09/2011 - 15:58
อบรมครูวิทยาสตร์ สสวท. 21 ส.ค. 255401/09/2011 - 15:55
กิจกรรมเด็กไทยรู้ทัน ICT 21 ส.ค. 255401/09/2011 - 15:48
ยินดีต้อนรับรองฯปัณณธร วิจารณ์ สู่น้ำตาล-ชมพู 31 ส.ค. 255431/08/2011 - 16:23
กิจกรรมลานอาชีพ 24 ส.ค. 255431/08/2011 - 16:13
แนะแนวการศึกษาต่อ 20 ส.ค. 255431/08/2011 - 15:54
อบรมการใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้ 20-21 ส.ค. 255431/08/2011 - 15:44