เหตุการณ์สำคัญ

เหตุการณ์สำคัญสร้างเมื่อ
18 มี.ค. 59 กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่30/05/2016 - 13:22
17 มี.ค. 59 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 255830/05/2016 - 13:22
11 มี.ค. 59 ประกันคุณภาพโรงเรียน30/05/2016 - 13:22
7-9 มี.ค. 59 ค่ายคณิตศาสตร์30/05/2016 - 13:22
5 มี.ค. 59 สอบคัดเลือก ม.1 วิทย์-คณิต, EP30/05/2016 - 13:18
คณะครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยศึกษาดูงานจ.เชียงราย20/01/2016 - 08:14
ผู้อำนวยการจิตนา ศรีสารคาม พบนักเรียน20/01/2016 - 08:13
ต้อนรับผู้อำนวยการจินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการคนใหม่20/01/2016 - 08:13
สอบธรรมศึกษา 255820/01/2016 - 08:13
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต20/01/2016 - 08:13
วันอำลา ท่านผู้อำนวยการสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์20/01/2016 - 08:13
พิธีถวายสักการสมเด็จพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์20/01/2016 - 08:12
สุริโยทัยเกม 255820/01/2016 - 08:12
พิธีถวายสักการะสมเด็จพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยครบรอบ 93 ปี30/10/2015 - 09:03
พี่นก พรรณนภา หาญสุจินต์ คว้าเหรียญเงินเทควันโดการแข่งขัน "ซีเกมส์ ครั้งที่ 28" ที่ประเทศสิงคโปร์26/06/2015 - 08:59
ขอเชิญร่วมทำบุญเทศมหาชาติ 255812/06/2015 - 14:01
นายไพรัช แสงทอง ผอ.สพม.2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย10/06/2015 - 08:41
วันไหว้ครู 255809/06/2015 - 15:28
โครงการศาลยุติธรรมนำกฎหมายสู่ชุมชนและสถานศึกษาสัญจร05/06/2015 - 12:06
การประชุมสัมมนาติดตามนิเทศแนวทางพัฒนาสถานศึกษาด้านประชาคมอาเซียน/ภาษาอาเซียน ของโรงเรียนใน สพม.205/06/2015 - 12:02
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.255805/06/2015 - 11:50
อบรมโครงการนำร่องทดลองใช้งานศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ (IPST Learning Space) ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย05/06/2015 - 11:50
วธ.ประกาศผลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ๕ ภูมิภาค-กทม.05/06/2015 - 11:39
พิธีลงนามความร่วมมือโครงการนำร่องทดลองใช้งานศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ (IPST Learning Space)05/06/2015 - 11:38
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘02/04/2015 - 12:48
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นม.3และม.6 ปีการศึกษา 255702/04/2015 - 12:37
Chargé d'affaires W. Patrick Murphy and an Embassy team of American and Thai women visited Satri Si Suriyothai School09/03/2015 - 10:39
พิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระสุริโยทัย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 3 กุมภาพันธ์ 255827/01/2015 - 09:59
ขอเชิญลงนามถวายพระพรออนไลน์01/12/2014 - 11:55
ขอเชิญชวนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน01/12/2014 - 11:45
พิธีถวายสักการะสมเด็จพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยครบรอบ 92 ปี01/12/2014 - 11:43
วันครอบครัว 9 พฤศจิกายน 255724/11/2014 - 08:57
สุริโยทัยเกมส์ 255710/11/2014 - 13:24
พิธีมุทิตาคารวะของนักเรียน02/10/2014 - 12:13
ว่าง02/10/2014 - 12:05
อบรม STEM02/10/2014 - 12:05
ว่าง02/10/2014 - 11:49
ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่ง" ประสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ ศ.ท." ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ30/06/2014 - 10:26
วงศรีสุริโยทัย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ร่วมบรรเลงมโหรีในงาน “เสนาะเสียง มโหรี ฟังดนตรี ในสวน 57” 28/06/2014 - 20:17
เทศมหาชาติ 255704/06/2014 - 08:30
วันไหว้ครู 255704/06/2014 - 08:30
วันงดสูบบุหรี่โลก04/06/2014 - 08:25
คณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนจากโรงเรียน SMP Muhammadiyah 3 , Yogyakarta, Indonesia 04/06/2014 - 08:25
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยส่งวงดนตรีไทยเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการมหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา04/06/2014 - 08:23
มอบป้ายมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดให้กับโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย26/11/2013 - 11:31
โครงการฝึกทักษะอาชีพ งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านกับชุมชน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย26/11/2013 - 11:18
อบรม Young Volunteer โครงการ"หนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสู้ภัยพิบัติแห่งชาติ" ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ26/11/2013 - 11:03
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยครบรอบ 91 ปี12/11/2013 - 13:35
สุริโยทัยเกม255612/11/2013 - 11:07
ถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก12/11/2013 - 11:02