บล็อก7 สถานที่ ที่ต้องไม่พลาดไปเยือน !!!

รูปภาพของ sss28355

ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจาก

หนังสือ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ GO GENIUS

ฉบับที่ 41 ปีที่ 4 2551


 elmo

รูปภาพของ sss28357

ELMO :'P 

 

elmo is a 3 1/2-year-old Muppet who first appeared on Sesame street in 1984.กัมมันตภาพรังสี!!!สิ่งที่ควรรู้

เอาล่ะ

ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีผู้เข้าชมทุกคนการสอบคิด วิเคราะห์ ในวันที่24ก.ค2552

รูปภาพของ sss28440

ในวันศุกร์ ที่ 24ก.ค นี้ม.3ทุกคนจะมีการสอบคิด วิเคราะห์.......โรคติดอินเตอร์เน็ต...คุณเป็นหรือเปล่า

อินเตอร์เน็ต

 หมีแพนด้า

 หมีแพนด้า...น่ารักสถิติ (Statistics)

สถิติ(Statistic)ระบบสุริยะ

สุริยุปราคาการปกครอง อ.มยุรี โดย น.ส.ศุภาพิชญ์ อัครานุรักษ์กุล ม.6/4 เลขที่ 27

จงตอบคำถามและอธิบายอย่างละเอียดไข้หวัด 2009 ม.6/4 เลขที่ 27

1.สาเหตุ