บล็อกมุมเบาๆแต่เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น

  ตั้งแต่ที่ได้ก้าวเท้า เริ่มต้นมาศึกษาที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย...

 มีสถานที่ที่ชอบอยู่ 3 แห่ง คือ...ห้องพระราชประวัติ

ห้องพระราชประวัติพระศรีสุริโยทัย  ;  เป็นที่ที่รวบรวมพระราชประวัติ พระวีรกรรมอันหลายอย่างอยู่ในห้องนั้น เมื่อได้เข้าไปรู้สึกได้ถึงความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไป มีเรื่องราวของท่านมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรูบริเวณใที่ประทับใจมากที่สุด วิ๊งงิ๊ง...ฟริ๊งๆ....ปิ๊วๆมุมประทับใจ ห้องสมุดไฮเทค

รูปภาพของ sss29294
ถ้าพูดถึงสถานที่ที่เราต้องการจะอ่านหนังสือเงียบๆ แอร์เย็นสบาย เพียบพร้อมไปด้วยสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ
 ก็ต้องพูดถึงห้องสมุดของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยนั่นเองค่ะ :D


ห้องสมุดที่ชื่นชอบ

ห้องสมุดห้องสมุดเย็นสบายหอประชุมคุณหญิงประยงค์

เป็นหอประชุมที่สวยที่สุดที่เคยเจอ.___. และมีผนังเป็นเรืองราวของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย และยังเป็นศูนย์รวมในการจัดพิธีต่างๆ

รู้สึกประทับใจตั้งแต่มอหนึ่งจนถึงมอหกก็ยังประทับใจหอประชุมแห่งนี้  ุุ6ปีมุมแสนรัก

ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยมีมุมหลายมุมที่นักเรียนหลายคนชอบไปนั่งเล่นเวลาเลิกเรียน มุมที่ฉันชอบที่สุดคือชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติห้องสมุดน่าอยู่

ห้องสมุด มีหนังสือมายมายให้อ่านมีเกือบทุกแนวแอร์เย็นมีคอมพิเตอร์ให้สืบค้นข้อมูลมีบริการให้ยืมหนังสือเป็นที่พบปะของกลุ่มเพื่อนเงียน               สงบเหมาะเป็นที่จะทำงานมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนรักในการอ่านมีกชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

รูปภาพของ sss29333

มุมในโรงเรียนที่ชอบมากที่สุด คือ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ