บล็อกแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

 

  บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

 


การประกวดออกแบบปกสมุดและกระเป๋าเคียงโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

 

ผลการประกวดออกแบบปกสมุดและกระเป๋าเคียง ประจำปี 2562

 เทศน์มหาชาติ 2562

รูปภาพของ webmaster


เทศน์มหาชาติ 2562

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปีการศึกษา 2562

 ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


ค่ายสอวน. คอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่าย1

 

ค่ายสอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ ค่ายที1

ศูนย์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานครความรู้การถ่ายภาพพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัยในโอกาสคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระสุริโยทัย วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

รูปภาพของ webmaster
 
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัยในโอกาสคล้ายวันสวรรคต
ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รูปภาพของ webmaster
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ดูตารางสอบขนาดใหญ่ทั้งหมด คลิกที่นี่


การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

รูปภาพของ webmaster
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562