บล็อกของ sss29329มุมไหน...คือ มุมของเรา?

มุมของเรา คือ ห้องโสตใหญ่ เพราะเป็นมุมที่เงียบสงบเมื่อยามไม่มีใครอยู่ในห้อง บางครั้งชอบมองออกไปนอกหน้าต่างปล่อยความคิดให้ล่องลยไปเรื่อยหรือคิดทบทวนสิ่งต่างๆ