บล็อกของ sss29332ที่เก่าเวลาเดิมหลังเลิกเรียน

รูปภาพของ sss29332

เวลาที่ก้าวเดินเข้าไปในห้องแนะแนวรูสึกได้ถึงความอบอุ่น ความใส่ใจ เวลาที่อยู่ในห้องนี้มีความรู้สึกบางอย่างที่ทำให้เกิดความประทับใจเพราะเหมือนได้อยู่กับคนที่รู้สึกว่าไว้ใจได้เหมือนครอบครัวเล็กๆที่เขาสามร