บล็อกของ webmasterใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

รูปภาพของ webmaster
 

กิจกรรม

รูปภาพของ webmaster


วัตถุประสงค์โครงการ

รูปภาพของ webmaster


เกี่ยวกับโครงการ

รูปภาพของ webmaster


ช่วยลบขยะข้อมูลที่สร้างกันเล่นๆ

รูปภาพของ webmaster

ช่วยลบขยะข้อมูลที่สร้างกันเล่นๆ

     เนื่องจากขณะนี้ได้ตรวจสอบ แล้วพบว่าครูและนักเรียนหลายคน ได้เข้ามาเขียน Blog ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ใน 2 ลักษณะดังนี้