บล็อกของ webmasterค่ายยุวคอมพิวเตอร์ 2555 เปิดรับสมัครแล้ว

รูปภาพของ webmaster

ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555

download แผ่นพับMVด้วยรักและผูกพัน

รูปภาพของ webmaster

MV ด้วยรักและผูกพัน Ver.สตรีศรีสุริโยทัย ครูทั้งโรงเรียนร่วมกันขับร้องเพื่อเป็นของขวัญให้แก่ข้าราชการ 4 ท่าน และนักการ 1 ท่านที่เกษียณอายุราชการในปี 2554เผยโฉม! จิตอาสาปั้น EM Ball

รูปภาพของ webmaster

หน้าตาจิตอาสาที่มาช่วยปั้น EM Ball ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2554VTR งานเกษียณ ศ.ท. 2554

รูปภาพของ webmaster

VTR งานเกษียณฉบับเกือบเต็ม + MV เพลงด้วยรักและผูกพัน ที่ครูทั้งโรงเรียนร่วมกันทำเพื่อมอบให้แด่ครูที่เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน และนักการ 1 ท่านการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2555

รูปภาพของ webmaster

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2555ผลงานม.6/2554 "มหาอุทกภัย 2554" วิธีการทำความสะอาด และซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด

รูปภาพของ webmaster

ผลงานม.6/2554 "มหาอุทกภัย 2554"
วิธีการทำความสะอาด และซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด

ม.6/1ผลงานม.6/2554 "มหาอุทกภัย 2554" โรคที่มากับน้ำท่วม วิธีการป้องกันดูแลตนเอง วิธีการรักษา

รูปภาพของ webmaster

ผลงานม.6/2554 "มหาอุทกภัย 2554"
โรคที่มากับน้ำท่วม วิธีการป้องกันดูแลตนเอง วิธีการรักษา

ม.6/1ผลงานม.6/2554 "มหาอุทกภัย 2554" เรื่องราวที่แสดงออกทางด้าน "จิตอาสา" ของนักเรียน

รูปภาพของ webmaster

ผลงานม.6/2554 "มหาอุทกภัย 2554"
เรื่องราวที่แสดงออกทางด้าน "จิตอาสา" ของนักเรียน

ม.6/1ผลงานม.6/2554 "มหาอุทกภัย 2554" ประสบเหตุการณ์น้ำท่วมที่นักเรียนได้ประสบด้วยตนเอง

รูปภาพของ webmaster

ผลงานม.6/2554 "มหาอุทกภัย 2554"
ประสบเหตุการณ์น้ำท่วมที่นักเรียนได้ประสบด้วยตนเอง

ม.6/1ผลงานม.6/2554 "มหาอุทกภัย 2554"

รูปภาพของ webmaster