บล็อกของ webmasterการฝึกมารยาทไทย

รูปภาพของ webmaster

การฝึกมารยาทไทย ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยคืนสู่เหย้า ชาวศ.ท. 90 ปี

รูปภาพของ webmaster

ภาพยนต์บอกเล่าเรื่องราวของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ศิษย์เก่าหลายคนยังไม่รู้เรื่องราวที่ผ่านมา ลองเข้าไปชมสักครั้ง เพื่อความภาคภูมิใจของสถาบันแห่งนี้กิจกรรมอาเซียน 10 ประเทศ

รูปภาพของ webmaster

 

กิจกรรมอาเซียน 10 ประเทศ

  • ห้องรวม 10 ประเทศพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัย

รูปภาพของ webmaster

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัย

 กิจกรรมบนเวทีชั้นล่างวันที่ 16 พ.ย. 2555

รูปภาพของ webmaster

กิจกรรมบนเวทีชั้นล่างวันที่ 16 พ.ย. 2555

  • การแสดงของนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นกิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ

รูปภาพของ webmaster

กิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการกิจกรรม 9 ทศวรรษ สตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ webmaster

 

กิจกรรม 9 ทศวรรษ สตรีศรีสุริโยทัยนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าค่ายุวคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555 ณ ศูนย์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.

รูปภาพของ webmaster

             นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าค่ายุวคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555 ณ ศูนย์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร ให้ปฏิบัติดังนี้คอมพิวเตอร์ชนะการแข่งขัน

รูปภาพของ webmaster

ผู้อำนวยการมอบรางวัลค่ายยุวคอมพิวเตอร์ 2555 เปิดรับสมัครแล้ว

รูปภาพของ webmaster

ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555

download แผ่นพับ