บล็อกของ webmasterการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2557

รูปภาพของ webmaster
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2557 


แหล่งเรียนรู้ในอาเซียน ปีการศึกษา 2556

รูปภาพของ webmaster
 
ให้นักเรียนเลือกชิ้นงานที่เป็นตัวแทนห้องที่นักเรียนพึงพอใจที่สุด 1 ชิ้นงาน 
ห้ามเลือกชิ้นงานห้องตนเอง จะโหวตวันที่ 27 ก.พ. 2557 ในห้อง


ต้นไม้มีชีวิตด้วย QR Code ที่สตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ webmaster

ต้นไม้มีชีวิตด้วย QR Code ที่สตรีศรีสุริโยทัย

ให้นักเรียนเลือกชิ้นงานที่เป็นตัวแทนห้องที่นักเรียนพึงพอใจที่สุด 1 ชิ้นงาน ทดลองแสดงความคิดเห็น

รูปภาพของ webmaster

ขอให้ผู้เข้าใช้งาน ทดลองแสดงความคิดเห็น แบบสุภาพด้วยนะจ้ะโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศมหาชาติ 2556

รูปภาพของ webmaster
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศมหาชาติ 2556
"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 67 ปีตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

รูปภาพของ webmaster
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 


การใช้งาน Gmail ของโรงเรียน

รูปภาพของ webmaster
การใช้งาน Gmail ของโรงเรียน


แหล่งเรียนรู้จากสมาชิกสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ webmaster

 

 แหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ webmaster

แหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   

แหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2556

รูปภาพของ webmaster