บล็อกของ sss2715710อัจฉริยะของโลก

10 อัจฉริยะ ของโลกนี้ที่เพื่อนๆจะเริ่มได้รู้จักกัน เริ่มกันตั้งแต่อันดับที่ 10 เลยกันดีกว่าค่ะ

 

Elaina Smith

 โรคเอดส์