บล็อกของ sss27132นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

อัลเบิรต์ ไอสไตน์

 

http://blog.spu.ac.th/home/blog_data/619/2619/images/einstiens.jpg

ประวัติโรคพร่องเอนไซม์ (G6PD)

โรคพร่องเอนไซม์ G6PD หรือ Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency