บล็อกของ sss27444โรคซาดิสม์ (Sadism)

รูปภาพของ sss27444


พอเพียง...เพียงพอ

รูปภาพของ sss27444อ่านยังไงให้สมองซึมซับ(ฉบับไอ้ชิ้น)

รูปภาพของ sss27444

เกริ่นแนะนำหน่อย...ไปดึงมาจากตอนหนึ่งในบทความของชิ้นเองมุมมอง

รูปภาพของ sss27444


เจาะ...เพชรพระอุมา

รูปภาพของ sss27444

 เจาะ...เพชรพระอุมา

 

ที่มารูปภาพ : http://seedang.com/files/entries/2/23648/images/1_original.jpg