บล็อกของ siriwanกำหนดการรับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2564

 โรงเรียนสุจริตPR

 

 ตารางเรียนภาษาอังกฤษ

          การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 


บทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ


บทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 3-7 สิงหาคม 2563เผยแพร่รายชื่องานวิจัย ปีการศึกษา 2562

 

 บทเรียนออนไลน์และคู่มือการใช้งานการเรียนออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 
ลิงก์เว็บไซต์   http://gg.gg/ihhri 


แจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนวันแม่ 2562

 

 

 ฝึกซ้อมหนีภัยจากอัคคีภัย

 YEAR  CLASS  PROGRAM  MODULE ONE
M.1   M.1/1- M.1/6  TCP  https://forms.gle/98D1g1QvJkzAETcn6