บล็อกของ sss29509ชอบอ่ะ มุมนี้ ...

- ชอบสวนด้านล่างตึกเฉลิมพระเกียรติ

ชอบนั่งใต้ตึกเวลาเย็นๆ เวลาที่ไม่มีใครอยู่หรือคนอยู่น้อยๆ

ชอบโรงอาหารเวลาดึกๆ ลมพัดเย็นๆ Surprised