บล็อกของ sss29492เสาธง ตรงใจ

มุมที่ประทับใจของฉันคือ 'เสาธง' เหตุผล เพราะทุกๆเช้าก่อนถึงเวลาเคารพธงชาติ นักเรียนส่วนมากจะหาที่ประจำเพื่อคุยกับเพื่อน ซึ่งตรงบริเวณเสาธงเป็นโซนที่ดีมากๆ เวลานักเรียนคนใดมาก็โรงเรียนก็จะเห็นทันที โดยเฉพาะเ