บล็อกของ sss29439-1มุมที่ฉันชอบ

มุมในโรงเรียนที่ฉันชอบ คือลานเทาเพราะเป็นที่ทานข้าวตอนมอห้านั่งสบาย ไม่ค่อยร้อน คุยกับเพื่อนสนุกสนาน คนไม่ค่อยเยอะ มีwifi ให้เล่น อยู่ใกล้สหกรณ์ซื้อขนมง่าย ต้องนั่งคอยหลบลูกบาสกับเพื่อน เป็นที่นั่งปรึกษากันตอ