บล็อกของ sss29324-1ห้องนี้ที่สานฝัน

ถ้าจะให้บอกถึงมุมโปรด หรือสถานที่ที่ชอบที่สุดในโรงเรียนนั้น จริงๆแล้วก็ชอบหลายๆอย่างในโรงเรียนนะ แต่ที่ที่ไปบ่อยจริงมากที่สุดก็คงไม่พ้น 'ห้องโสต' เพราะเมื่อได้ไปเข้าชมรมนั้น เราได้รับโอกาสมากมาย ทั้งได้ลงสน