บล็อกของ sss29276มุมนี้แหละใช่เลย

จากการที่ดิฉันอยู่ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยนี้มา 6ปี สถานที่ที่ดิฉันชอบมากที่สุด คือห้องดนตรีไทย เพราะห้องดนตรีเป็นสิ่งที่รวมความสุข ความรัก ความสนุกสนาน ความเศร้า ความเกลียด ความโกรธและความรู้สึกอื่นๆอีก