บล็อกของ sss27149สำหรับนักเรียน

รูปภาพของ sss27149

 การจัดเก็บหนังสือ/สื่อต่างๆ

รูปภาพของ sss27149ประวัติห้องสมุด

รูปภาพของ sss27149

 บริการของห้องสมุด

รูปภาพของ sss27149ห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss27149

                                               

 ประวัตโรงเรียนสตรีสรีสุริโยทัย (19-20)

รูปภาพของ sss27149

                     -   เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯ  ถวายเงินจากการเทศน์มหาชาติ              ไข้ดำแดง(Scarlet Fever)

รูปภาพของ sss27149

โรคไข้ดำแดง   !!!!        

จะรู้จักกันไหมเนียโรคนี้ !!!!!

ถ้าไม่รู้จะบอกให้นะ ...........*U*