บล็อกของ poonsakข้อควรระวังในการสร้าง blog มิฉะนั้นอาจถูกฟ้องร้องได้

รูปภาพของ poonsak

ข้อควรระวังในการสร้าง blog มิฉะนั้นอาจถูกฟ้องร้องได้คลังข้อสอบ

รูปภาพของ poonsak
คลังข้อสอบ


เทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รูปภาพของ poonsak

เทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
ทรงมีพระชนมายุครบ 89 พรรษา 


ผลงานครูมาลัยวรรณ จันทร

รูปภาพของ poonsak

ผลงานครูมาลัยวรรณ จันทร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จนถึงรัชกาลที่ 9


เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้

รูปภาพของ poonsak

 

เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้MV เพลงอยู่อย่างพอเพียง

รูปภาพของ poonsak

MV เพลงอยู่อย่างพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ.วชิรเมธี

รูปภาพของ poonsak

เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ.วชิรเมธีเศรษฐกิจพอเพียง : สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด พระเจ้าอยู่หัวของปวงชน

รูปภาพของ poonsak

 

เศรษฐกิจพอเพียง : สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนด้านการศึกษา

รูปภาพของ poonsak

ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนด้านการศึกษาพระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา

รูปภาพของ poonsak

 

พระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา