บล็อกของ sss27156โรคในโลกนี้ !!!

อหิวาตกโรค

อยู่ในกลุ่ม : โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

อหิวาตกโรคมีชื่อภาษาอังกฤษว่า   Asiatic choleraอารยธรรมอียิปต์โบราณ

อารธรรมอียิปต์โบราณ

 

ภาพจาก : http://pirun.ku.ac.th/~b4944068/1.html