บล็อกของ parentอบรมทักษะอาชีพ ครั้งที่ 1 (ข้าวตังเมี่ยงลาว/หน้าตั้ง)

 

ข้าวตังเมี่ยงลาว

ส่วนผสมภาพกิจกรรมค่ายครอบครัว 2554วันครอบครัวสตรีศรีสุริโยทัย ครั้งที่ 7คณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้นเรียนเมี่ยงกระท้อน

»ศูนย์เรียนรู้ครอบครัว

อบรมทักษะอาชีพ 

 

 สูตรแห่งชีวิตประจำวัน

สูตรแห่งชีวิตประจำวันว.แพทย์ศาสตร์ฯรับม.ปลายเข้าค่ายเปิดเสื้อกาวน์เรียนรู้เรื่องหมอ

ว.แพทย์ศาสตร์ฯรับม.ปลายเข้าค่ายเปิดเสื้อกาวน์เรียนรู้เรื่องหมอสโมสรนักศึกษาแพทย์วิทยาลภาพกิจกรรมเครือข่าย ประชุมใหญ่ครั้งที่ 1/53 วันอาทิตย์ที่ 13 มิ.ย. 2553

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน

คุณครูประจำชั้นดำเนินกิจกรรมสรรหาเครือข่ายผู้ปกครองทุนเรียนปริญญาตรี/โท ฟรี สำหรับนักเรียน ม. 6 และสายอาชีพ ฯลฯ