บล็อกของ sss27198โรคบนโลกใบนี้ ~ โรคจอประสาทตาเสื่อม

รูปภาพของ sss27198
โรคจอประสาทตาเสื่อม (Aged-related macular degeneration : AMD)
                  การที่คนเราจะมองเห็นอะไรได้ดีและชัดเจนนั้น »


เพลงพื้นบ้าน

รูปภาพของ sss27198

                  เอ้อระเหยรลอยมา                        วิ่งเล่นกะลาหกล้มหัวขวิด
              ทุกวันฉันเล่นกับเพื่อน                        ที่มันไม่เหมือนเล่นเดิน้นบิดโครงสร้างสังคม

รูปภาพของ sss27198

โครงสร้างของสังคม