ที่สตรีศรีสุริโยทัย | Stories @ School

  
  

สตรีศรีสุริโยทัยกับชุมชน | School Communityการลงนามความร่วมมือลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกับชุมชนศรีสุริโยทัย
วันที่ 7 เมษายน 2561
เวลา 14:30 น. ณ  บริเวณชุมชนศรีสุริโยทัย

 
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 • ประกาศโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2561 ทุกประเภท ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/CTmyHB
####เข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1###
 • ห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
  • เว็บไซต์แจ้งความจำนง  https://bangkok2.org เปิดระบบวันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2561
  • ระเบียบการ ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/raeDjE
  • ประกาศผลสอบ 15 มีนาคม 2561 คลิกอ่าน
 • ห้องเรียนปกติ
  • เว็บไซต์แจ้งความจำนง https://bangkok2.org เปิดระบบวันที่ 15-28 มีนาคม 2561
  • ระเบียบการ ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/CTmyHB 
  • ประกาศผลสอบประเภทความสามารถพิเศษ วันที่ 28 มีนาคม 2561 คลิกอ่าน
  • ประกาศผลสอบประเภทสอบคัดเลือกวันที่ 4 เมษายน 2561 คลิกอ่าน
###เข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4 ###
 • ห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
 • ห้องเรียนปกติ
  • ระเบียบการ ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/CTmyHB 
  • ประกาศผลสอบประเภทสอบคัดเลือกวันที่ 5 เมษายน 2561คลิกอ่าน

 
   

แหล่งเรียนรู้จากสมาชิกสตรีศรีสุริโยทัย

แหล่งรวมวิดีโอกิจกรรรมศ.ท.

คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
ขณะนี้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้นำรูปภาพกิจกรรมของโรงเรียนมาใส่ไว้ใน Google Drive ของโรงเรียน โดยจะค่อยๆนำขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีจำนวนมาก อ่านรายละเอียด

ภาพประทับใจ | Impressive Image

# คนพอเพียง...เพียงพอ

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Missive

   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปี 2552และ 2553 ประเภทโรงเรียน