ที่สตรีศรีสุริโยทัย | Stories @ School

  
  
  
  
  
  
  
  

สตรีศรีสุริโยทัยกับชุมชน | School Community

 • ห้องเรียนปกติ
  • ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2562 คลิกที่นี่
  • แจ้งความจำนง 13-27 มีนาคม 2562 ที่ www.bangkok2.org
  • รับสมัคร 22-27 มีนาคม 2562
  • สอบคัดเลือก 30 มีนาคม 2562
  • ประกาศผลสอบและรายงานตัว 3 เมษายน 2562 เวลา 9.00-16.30 น. (ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)
  • มอบตัว 8 เมษายน 2562 เวลา 9.00-16.30 น. (ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์)

  ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนปกติ ม.1 

ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนปกติ ม.4 

 • ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต
  ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ม.1
  ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ม.4
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ม.1
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ(สำรอง) ม.1
  • ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2562 คลิกที่นี่
  • แจ้งความจำนง 13-27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.bangkok2.org 
  • รับสมัคร 23-27 กุมภาพันธ์ 2562
  • สอบคัดเลือก 9 มีนาคม 2562
  • ประกาศผลสอบและรายงานตัว 13 มีนาคม 2562
  • มอบตัว 16 มีนาคม 2562


   
     

  แหล่งเรียนรู้จากสมาชิกสตรีศรีสุริโยทัย

  แหล่งรวมวิดีโอกิจกรรรมศ.ท.

  คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
  ขณะนี้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้นำรูปภาพกิจกรรมของโรงเรียนมาใส่ไว้ใน Google Drive ของโรงเรียน โดยจะค่อยๆนำขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีจำนวนมาก อ่านรายละเอียด

  แจ้งผลการสอบ

  แจ้งผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2/2557

  ภาพประทับใจ | Impressive Image