คลังบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

ข้อมูลทั่วไป

บทเรียนแนะนำเศรษฐกิจพอเพียง

รูปภาพของ poonsak

 

เศรษฐกิจพอเพียง

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร