คลังบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

ข้อมูลทั่วไป

บทเรียนแนะนำแหล่งเรียนรู้ในอาเซียน 2557

รูปภาพของ poonsak
 
แหล่งเรียนรู้ในอาเซียน 2557
จัดทำโดย คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล