โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ( Cystitis ) 

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

 

 ที่มา : www.vcharkarn.com/varticle/36682

 

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า  Cystitis 

โรคนี้อยู่ในระบบขับถ่าย ค้นพบโดย   Nitze เมื่อปี ค.ศ. 1907

สาเหตุของการเกิดโรคนี้ มาจาก  2 ประการ

       1. เกิดจากเชื้อโรค       :   เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ส่วนใหญ่มักจะเป็นเชื้อโรคที่มีอยู่ในอุจจาระของคนเรา เช่น 
                                         เชื้อ อีโคไล  เคล็บซิลลา สูโดโมแนส เอนเทอโรแบกเตอร์
เป็นต้น 
                                         เชื้อเหล่านี้มักจะแปดเปื้อนอยู่ตรง บริเวณรอบๆ ทวารหนัก 
                                         เนื่องจากการชำระหลังถ่ายอุจจาระไม่ถูกต้องสมบูรณ์
                                         เชื้อโรคก็จะแปดเปื้อนผ่านท่อปัสสาวะ 
                                         โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญิงที่มีท่อปัสสาวะสั้นและอยู่ใกล้ทวารหนัก
                                         จึงง่ายที่จะติดเชื้อเข้าไปในท่อปัสสาวะ ส่วนผู้ชายมีโอกาสติดเชื้อน้อยมาก  
                                         เนื่องจากท่อปัสสาวะยาวและอยู่ห่างจากทวารหนักมาก                                   

       2. เกิดจากพฤติกรรม     :   ส่วนใหญ่โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดจากการกลั้นปัสสาวะมากไป 
                                         รับประทานน้ำไม่เพียงพอ การกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานาน
 
                                         เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
                                         ที่สำคัญที่สุด ในผู้ป่วยบางรายอาจพบว่าเป็นบ่อยๆ 
                                         เนื่องจากมีความผิดปกติทางกายวิภาคของของกระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ 
                                         หรืออาจพบว่าเป็นโรคนิ่วร่วมด้วย 
                                         ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ พบว่ามีอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้บ่อย
                                         ภายหลังจากการมีเพศสัมพันธ์    โดยเฉพาะในช่วงระยะหลังการแต่งงานใหม่ๆ 
                                         อาจเกิดการฟกช้ำจากการร่วมเพศ   แล้วทำให้มีอาการอักเสบของท่อปัสสาวะ 
                                         เชื้อแบคทีเรียหลุดเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะได้ง่าย
                                         เกิดการอักเสบติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะขึ้น 
                                         เรียกภาวะดังกล่าวว่า Honeymoon Cystitis

   ที่มา  :  www.bangkokhealth.com/index.php/2009-01-19-04-20-20/952--o157h7-

 

 ที่มาข้อมูล   :   www.vcharkarn.com/varticle/36682 

                :   www.bloggang.com/viewblog.php?id=hunsageo&date=09-10-2007&group=2&gblog=3

                :   www.thailabonline.com/sec6cystitis.htm

                :   นพ.วรวุฒิ เจริญศิริ   ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ